Ένα καινοτόμο – ολοκληρωμένο σύστημα τηλεργασίας, κρίνεται πλέον απαραίτητο

τηλεργασία

Βάσει των διαφοροποιημένων συνθηκών εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, οι υπηρεσίες προσφοράς – ζήτησης που αφορούν και αγγίζουν μια πληθώρα επαγγελμάτων, αλλάζουν πλέον ριζικά και μια νέα τάξη πραγμάτων στον επαγγελματικό χώρο εδραιώνεται ανεπιστρεπτί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα. Η τηλεργασία γιγαντώνεται, βρίσκει τον εαυτό της στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και υιοθετείται σαν μία διττή πρακτική που ταυτόχρονα αποσκοπεί στην ευελιξία και την ασφάλεια. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις απαγκιστρώνονται από τα δεσμά της μέχρι πρότινος αναγκαίας «φυσικής» παρουσίας των εργαζομένων και επιλέγουν το μοντέλο της απασχόλησης εξ αποστάσεως.

Ένα εύλογο ερώτημα που θα μπορούσε να θέσει οποιοσδήποτε κατέχει έστω και τις βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι το εξής: Τι μπορεί να απουσιάζει από τις ήδη υπάρχουσες  πλατφόρμες βιντεοκλήσης και τηλεσυνδιάσκεψης, όπως είναι για παράδειγμα το ευρέως διαδεδομένο Skype, αλλά και το πιο πρόσφατο Zoom? Η απάντηση έχει διφορούμενο χαρακτήρα· είναι ταυτόχρονα απλή και εν δυνάμει σύνθετη. Ενώ στην ουσία υπερκαλύπτεται η βασική ανάγκη της εικονικής σύνδεσης μεταξύ δύο ή και περισσότερων χρηστών, απουσιάζει η δυνατότητα αναζήτησης, εύρεσης και τελικής επιλογής  – μέσα από ένα διευρυμένο κατάλογο – του επιθυμητού διαθέσιμου επαγγελματία. Αν προσθέσουμε και την ανυπαρξία της δυνατότητας για ευέλικτη, άμεση, και με χρονοχρέωση πληρωμή, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κενό το οποίο πρέπει άμεσα να καλυφθεί.

Πλεονεκτήματα του OnlineOffice.gr:

  • Ευκολία εύρεσης του επιθυμητού επαγγελματία
  • Δυνατότητα άμεσης πληρωμής με χρονοχρέωση
  • Ασφαλείς συναλλαγές και υψηλή ποιότητα βιντεοκλήσεων

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του OnlineOffice.gr έρχεται να επιστεγάσει τις πρακτικής φύσεως απαντήσεις των παραπάνω ερωτημάτων και να λειτουργήσει ως καταλυτικός τεχνολογικός συνδετικός κρίκος στη διασφάλιση της ομαλής και ολοκληρωμένης εξ αποστάσεως ανταλλαγής υπηρεσιών, μεταξύ επαγγελματία και πελάτη.

Author: Panos Antoniadis