Γιατί να προτιμήσω το Online-Office, σε σχέση με άλλες λύσεις τηλεσυνδιάσκεψης?

Το Online-Office είναι η πρώτη και μοναδική πλατφόρμα τηλεργασίας που προσφέρει χρονοχρέωση σε πραγματικό χρόνο συνομιλίας και άμεση αποπληρωμή του επαγγελματία.

Η παράλληλη χρήση και άλλων εργαλείων διαδικτυακής συνεργασίας δεν αποθαρρύνεται, αλλά αντιθέτως ενδείκνυται και υπάρχουν πολλά παραδείγματα.