Τι συμβαίνει όταν οι μονάδες του πελάτη εξαντληθούν κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας?

Εάν το υπόλοιπο των διαθέσιμων μονάδων του πελάτη εξαντληθεί πριν ολοκληρωθεί η εκάστοτε συνεδρία, τότε η τηλεσυνδιάσκεψη θα διακοπεί, χωρίς να επηρεαστεί η τρέχουσα χρονοχρέωση. Ο επαγγελματίας θα λάβει τις μονάδες που δικαιούται, ανάλογα με τη χρέωση που έχει ορίσει ανά λεπτό.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα φόρτωσης μονάδων κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας.