Έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τον επαγγελματία εκτός της πλατφόρμας Online-Office?

Ναι. Ο επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει στο Online-Office προφίλ του ό,τι επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας επιθυμεί, όπως για παράδειγμα τα τηλέφωνα του (σταθερό / κινητό) και το email του.