Αποθηκεύονται οι συνομιλίες μου στην πλατφόρμα τηλεργασίας του Online-Office?

Όχι. Δεν αποθηκεύονται ούτε τα βίντεο, ούτε τα κείμενα, ούτε οι συνημμένες εικόνες μιας συνομιλίας.